Hopp til innhold

Nye stillasforskrifter

Krav til opplæring ved bruk og montering av stillas

Nye stillasforskrifter

1. januar 2016 trådde det i kraft nye stillasforskrifter. Vi får en del spørsmål knyttet til dette, og har derfor laget en kortversjon av reglene vedrørende bruk og montering av stillas.

Bruk av stillas (brukerkurs)

1-3 timer teori. Vi anser dette som bedriftsintern gjennomgang og opplæring, for eksempel i forbindelse med en byggeplass. Ansvarlig instruktør skal være en «kompetent person» med samme eller bedre kompetanse enn aktuell kursmodul (gammelt 36 timers kurs).

Selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll av stillas

Modul 1. Stillas med øverste plattformhøyde 2-5 meter:
7,5 timer teori og 7,5 timer praksis

Modul 2. Stillas med øverste plattformhøyde 5-9 meter:
15 timer teori og 15 timer praksis

Modul 3. Stillas med øverste plattformhøyde over 9 meter:
36 timer teori og 72 timer praksis

Vi henviser for øvrig til Lovdata sine nettsider, kapittel 17, om arbeid i høyden:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_3-9?q=arbeid%20i%20h%C3%B8yden#KAPITTEL_3-9

Vedrørende stillaskurs, kan vi anbefale følgende kurstilbydere:

SEM Sikkerhet AS (for brukere fra Stavanger og nordover langs Vestlandet) Tlf. 55 52 52 90

MESA AS (for brukere fra Stavanger og nordover langs Østlandet) Tlf. 90 08 00 78

April 19, 2016.