Hopp til innhold

Først i Norge med Sintef-sertifisert stillas!

Vi var først med typegodkjent stillas, nå er vi først med Sintef-sertifisert stillas!

Først i Norge med Sintef-sertifisert stillas!

Sertifisering erstatter typegodkjenning

Ifølge de nye kravene i Produsentforskriften skal alle stillassystemer som omsettes i Norge dokumenteres med et sertifikat utstedt av et kvalifisert sertifiseringsorgan. Sintef Byggforsk har utført denne sertifiseringsoppgaven for oss.

I 1990 var Alutec først i Norge med typegodkjent stillas. Nå er vi først i Norge med Sintef-sertifisert stillas. Denne sertifiseringen erstatter dagens typegodkjenning.

Test av Jamax stillassystem

Komponentene i Jamax stillassystem har vært gjennom en rekke tester, blant annet fullskalaprøving, fallsikringstester og droptester. Ut ifra beregnet dimensjonerende vertikallast har stillaset oppnådd nesten 10 ganger større last ved testing. Dette betyr at systemet tåler langt mer enn det er godkjent for.

Se video av belastningstest her.

Jamax stillassystem har fått Produktsertifikat nr. 3276 og er underlagt overvåkende produktkontroll i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020. Produktsertifikatet kan lastes ned her.

Ny brukerveiledning

I forbindelse med sertifiseringen har Alutec utarbeidet en ny og mer detaljert brukerveiledning som kan lastes ned her.

October 06, 2017.