JAMAX Flytebrygger

Alutec er Vestlandets ledende produsent og leverandør av komplette flytebryggeanlegg og landstedsbrygger.

Våre første anlegg ble levert tidlig på 70-tallet, noe som gir oss nærmere 40-års erfaring med produksjon av flytebrygger! Vi er i en stadig utviklingsprosess og har de siste årene lansert flere nyheter.

Vårt populære flytebryggesystem er utprøvd gjennom mange år i beryktet vestlandsvær og er kjent for sin kvalitet og lange levetid.

Uavhengige sammenligninger har vist at Alutec sine flytebrygger kommer best ut på livsløpskostnader. Ingen andre løsninger gir bedre totalløsning både med tanke på økonomi og fleksibilitet.